Skinnebehandling mot snorking/søvnapné

Søvnapné (pustestans), ofte forbundet med snorking, er en lidelse som rammer voksne i alle aldre. Ubehandlet over tid kan dette medføre alvorlige følgesykdommer som blodtrykksøkning, hjertearytmi (rytmeforstyrrelser i hjertet), slag, diabetes type 2 med mer.


Behandling

Vanligste behandling mot forskjellige grader av søvnapné har vært bruk av C-pap (pustemaskin). I de senere årene har søvnapné-skinner tatt mer og mer over i behandlingen av søvnapné. Dette fordi bruken av skinner er mindre ressurskrevende, enklere for pasienten og har gitt gode resultater.

 

Behandlingsprosedyre

Vi hos Røsjorde tannklinikk har samarbeidet med øre-nese-halsleger i fremstilling av søvnapnéskinner i flere år. Legen tar en søvntest og registrerer alvorlighetsgraden av søvnapné/snorking. Ved registrert apne, søker leger om at sykehusets hjelpemidler i Vestfold kan betale for fremstilling av apnéskinnen. Refusjon av alle behandlingskostnadene er blitt ganske vanlig.

 

Når legen har henvist pasienten til oss, tar vi avtrykk av tannkjevene. Vi registrerer hvilken posisjon kjevene skal plasseres i forhold til hverandre for å oppnå optimal åpning av luftveiene. Deretter sender vi avtrykk og bittregistrering til tannteknisk fremstilling. Etter ca. tre uker kan pasienten få prøvd inn og utlevert skinnen hos tannlegen. Skinnen skal brukes under søvn.

 

Vi har bred erfaring med tillagning av en av de mest vanlige søvnapnéskinnene som er godkjent med refusjon, nemlig Somnodent. De fleste pasienter aksepterer godt å ligge med en slik skinne om natten / under søvn.