Visdomstenner

De fleste visdomstenner bryter frem ved 18–25 års alder. Dersom det er for dårlig plass i kjeven, blir visdomstennene ofte liggende delvis fremme. Godt renhold er da vanskelig, og infeksjoner kan oppstå.


Infeksjonene kan være kroniske og merkes med vond smak og lukt, eller akutte med sterke smerter og hevelse. Akutte plager fra visdomstenner behandles vanligvis med skylling rundt tannen og i noentilfeller også med antibiotika. Når forholdene er roligere bør tannen fjernes. Noen visdomstenner kan trekkes på vanlig måte, mens de mest dyptliggende må fjernes ved et kirurgisk inngrep.

Flere av tannlegene ved Røsjorde tannklinikk har bred erfaring med visdomstannkirurgi. Vi foretar alltid en grundig forundersøkelse, med blant annet panoramarøntgen (OPG) av hele kjeven og omkringliggende strukturer.